Hatırlanacağı üzere Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerle, herhangi bir nedenle gerçek usülde vergilendirilen mükelleflerin bir daha hiç bir şekilde basit usüle dönemeyecekleri yönündeki yasal düzenleme kaldırılmış ve gerçek usülde vergilendirilen esnaf ve sanatkarlarımızın 2 yıl boyunca basit usüle tabi olmanın şartları taşımaları halinde takip edilen yılbaşından itibaren basit usüle geçebilmelerinin önü açılmış idi.

Gerçek usülde vergiye tabi olan ve 2012 ve 2013 yıllarıında basit usüle tabi olmanın şartlarını topluca taşıyan esnaf ve sanatkarımlarımızın, 01 Ocak 2014 ile 31 Ocak 2014 tarihleri arasında bağlı oldukları vergi dairelerine bir dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.