Günümüzde çok sık rastlanan iş kazaları sebebiyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş ortamının sağlıklı hale getirilmesi, olumsuz şartların ortadan kaldırılması amacıyla  30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı resmi gazetede yayımlayarak yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa” ve “26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, İş Sağlığı ve

Güvenliğine ilişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğine göre, Bakanlık, iş sağlığı ve güvenliği açısından Esnaf ve Sanatkârımızın yapmakta olduğu mesleki faaliyeti az tehlikeli sınıf, tehlikeli sınıf ve çok tehlikeli sınıf olarak 3 gruba ayırmıştır. Buna göre de işletmelerin sınıfı ne olursa olsun, tüm işletmeler Risk Değerlendirmesi, Acil Durum Planının hazırlanması, çalışanlara İş Sağlığı ve güvenliği eğitiminin verilmesi gibi yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir”

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Gereğince SSK’lı personel çalıştıran tüm işletmeler Risk Değerlendirme Analizini, Acil Eylem Planını hazırlamakla yükümlü olup, Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işletmelere 3.500,00 TL cezai yaptırımı bulunmaktadır. Ayrıca tüm personelin Genel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi alması gerekmektedir. Bu eğitime katılmayan işletmelere 1.500,00 TL SSK’lı personel başına cezai yaptırımı bulunmaktadır.

Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Eğitim ve Hizmet binasında İş Sağlığı Ve Güvenliği eğitimleri başlamıştır.

Detaylı bilgi için Eğitim Müdürlüğümüz ile irtibata geçiniz