Tüm Odalarımız Başkanlıklarına, Esnaf ve Sanatkarlarımıza, mal sahibi şoför esnafımıza ve kamu oyuna duyurulur.