Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı ile Ziraat Bankası Muğla İl Müdürlüğü Muğla Bölge Yöneticiliği, Avrupa Yatırım Fonu (AYF) teminat destekli ilk işim ilk bankam kredisi bilgilendirme ve geniş kapsamlı tanıtımı, Ziraat Bankası Muğla Bölge yöneticiliği, girişimci pazarlama yöneticisi İsa Şahan KUM, girişimci pazarlama yetkilileri, Cemil YANAR, Taylan KARAARSLAN ve pazarlama asistanı Ali Kerem ÇAKMAK’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şükrü Ayyıldız, Günümüzde Esnaf ve Sanatkârımız, Ahilikten gelen ilkelerini kaybetmeden, ülkemizin orta direği, istikrar unsuru olma özelliğini muhafaza ederek kısıtlı sermayesi ile faaliyetlerine devam ettirmeye çalışmaktadır. Esnaf ve Sanatkarımızın, yararına olacak tüm imkanları, Merkez İlçe olmak üzere 34 Meslek Kuruluşu Odalarımız Başkanlıklarına bildirmek amacıyla burada toplanmış bulunmaktayız. dedi

Bölge Girişimci Pazarlama Yöneticisi İsa Şahan KUMCU; Ülkemizde ticari ve sanayi faaliyetin önemli bir kısmını oluşturan mikro ve küçük ölçekli KOBİ’lerin (yıl sonu net satışları 2 milyon Euro’nun altında olan firmalar) finansmana erişiminde ilave bir teminat sıkıntısı çekmeden faaliyetlerini uygun maliyetler ile finanse edilmesi için Avrupa Yatırım Fonu (AYF) ile Ziraat Bankası arasında belirli bir nakdi kredi hacmi için teminat içeren bir Garanti Sözleşmesi imzalanmış olup Esnaf ve Sanatkar faaliyet süresi en fazla 5 yıl ve çalışan sayısı 10’dan az olan serbest meslek mensupları ve ruhsata dayalı iş kollarında faaliyet gösteren girişimcilere ödemesiz dönem, uygun faiz koşulları ve vade seçenekleriyle 50.000 TL’ye kadar AYF teminatı dışında başka bir teminat alınmaksızın kredi kullanma imkanı bulunmaktadır. Ayrıca, kadın girişimciler özel ek vade ve faiz avantajlarından yararlanabilecektir. Sınırlı bir süre için geçerli olacak bu imkandan faydalanmak isteyen girişimci Esnaf ve Sanatkarımızı Ziraat Bankası Şubelerimize bekliyoruz. Dedi. Ayrıca Muğla ESOB ile yapılan anlaşma kapsamında kredi başvurularının Ziraat Bankası Şubelerine yapılabileceğini ifade eden KUMCU Bayanlara bir yıl ödemesiz, Erkeklere 6 ay ödemesiz dönem opsiyonu olduğunu ve bayan girişimcilere öncelik verildiğini de sözlerine ekledi.