VİZE

Sicil vizesi için istenen belgeler

1) Vergi Dairesinden kaydının silindiğine dair evrak

2) Odanızdan kaydının silindiğine dair evrak

3) Varsa Sicil Tasdiknamesi