YENİ KAYIT

Sicil Yeni Kayıtları için istenen belgeler

1)  Kimlik Fotokopisi (1 adet)
2) Vergi Levhası yada Vergi Faaliyet Belgesi
3) Adliyeden alınan Sabıka Kayıt Örneği
4) Belediyeden alınan İş Yeri Adres Tespit Evrağı
5) Vesikalık Fotoğraf (1 adet)
6) Araç Sahipleri için Ruhsat fotokopisi veya Noter Satış Sözleşmesi
7) Vekaletname (Üye kendi değil ise)